Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

KH / Alk + Marine

KH / Alk + Marine – Koncentrerad och effektivt KH buffert supplement.

KH / Alk + Marine – Koncentrerad och effektivt KH buffert supplement.

KH / Alk + Marine höjer karbonathårdheten / alkalitet och stabiliserar pH-värdet.

300 ml 500 ml 5 L
for 1200 L for 2000 L for 20.000 L
AN KHM 08 101 AN KHM 08 102 AN KHM 08 104

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

KH / Alk + Marine

, ,