Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Eichen Extract

Eichen Extract sänker pH-värdet på ett enkelt och effektivt sätt.

Eichen Extract sänker pH-värdet på ett enkelt och effektivt sätt.

  • Skapar optimala förutsättningar för alla fiskar som lever i neutralt till surt vatten.
  • Naturligt humus syror minskar infektioner och svampangrepp.
  • Stimulerar fortplantning av fisk, och skyddar ynglen mot svamp.
  • Minskar alger.
150 ml for 3000 L 300 ml for 6000 L 500 ml for 10.000 L 1000 ml for 20.000 L
AN EE 02 041 AN EE 02 042 AN EE 02 044 AN EE 02 045

Aquatic Nature
USER INSTRUCTIONS