Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

All-in-1

All-in-One ersätter allt som har utsöndras från marint liv, som behövs för deras syntes. I revakvarier, koraller, kalkalger, Tridacna, etc.

All-in-One ersätter allt som har utsöndras från marint liv, som behövs för deras syntes.

  • Höjer alkalinitet (Ca, Mg, Ba, Sr). I revakvarier, koraller, kalkalger, Tridacna, etc. … utsöndrar kalk.
  • Kalcium, magnesium, strontium och barium blandas i en optimal proportion och karbonathårdheten / alkalitet är i rätt propotioner.
300 ml 500 ml 1 L 5 L
for 900 L for 1500 L for 3000 L for 15.000 L
AN AX 08 127 AN AX 08 128 AN AX 08 129 AN AX 08 130

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

All-in-1

, , ,