Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Iodium

Iodium – Högkoncentrerad jodblandning.

Iodium – Högkoncentrerad jodblandning.

  • Ökar effektivt och säkert koncentrationen av jod.
  • Jod är viktigt för utvecklingen av koraller och ryggradslösa och är en av de viktiga delar som krävs för deras tillväxt. Fri från fosfat, silikat, och nitrater
300 ml 500 ml 5 L
for 4000 L for 6700 L for 67.000 L
AN IX 08 036 AN IX 08 037 AN IX 08 039

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

Iodium

, ,