Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Kali-Pota

Kali-Pota – Högkoncentrerat Kalium / Kalium jonisk blandning.

Kali-Pota – Högkoncentrerat Kalium / Kalium jonisk blandning.

  • Kali/Pota, mycket viktigt för symbiotiska alger som används av koraller.
  • Starkt koncentrerad jonisk lösning.
  • Under tillväxten av koraller, konsumeras Kalium och måste ersättas, för att undvika en brist på Kalium i korallrevsakvarium.
  • Kali/Pota formel är resultatet av flera års forskning för dosering i revakvarier.
300 ml 500 ml 5 L
for 6000 L for 10.000 L for 100.000 L
AN KX 08 111 AN KX 08 112 AN KX 08 113

Aquatic Nature
USER INSTRUCTIONS

Ytterligare information

Kali-Pota

, ,