Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Phosphate Stop M

Avlägsnar phosphat snabbt och effektivt i saltvatten akvarien.

Avlägsnar phosphat snabbt och effektivt i saltvatten akvarien.

Reducerar algtillväxten. Enkel användning.

Försiktighetsmått : Förvaras utom räckhåll för barn.
Vid direkt kontakt med hud eller kläder, skölj omedelbart.

300 ml 500 ml
AN PSM 07 584 AN PSM 07 586

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING