Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Bio-Ring Large Excel

BIO-RING EXCEL L är ett mekaniskt filter speciellt framställt för den biologiska nedbrytningsprocessen i öppna och stängda filtersystem.


← Category

BIO-RING EXCEL L är ett mekaniskt filter speciellt framställt för den biologiska nedbrytningsprocessen i öppna och stängda filtersystem.

Dess mikroporösa struktur med en ytstorlek av 1000 m2 per liter är den ideala arbetsytan för såväl aerobbakterie (kväveupptagare) som anaerobbakterie (kväveavvisare) genom vilken en optimal och snabb nedbrytning av organiska avfallsproduker (rester av växter och foder, urinämnen och exkrementer) kan äga rum.

0,6 L 1,2 L 2,5 L
AN BRL 07 550 AN BRL 07 552 AN BRL 07 554

Ytterligare information

Bio-Ring Large Excel

, ,