Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Carbo Aktif Basic

CARBO-AKTIF BASIC är ett, av vattenånga behandlat, aktivt kol (som inte frigör fosfat), har ett neutralt pH-värde och kan användas i alla sötvattensakvarier.

 

CARBO-AKTIF BASIC är ett, av vattenånga behandlat, aktivt kol (som inte frigör fosfat), har ett neutralt pH-värde och kan användas i alla sötvattensakvarier.

Med dess yta av 1100 m2/gram, säkrar CARBO-AKTIF Basic en extremt snabb absorption av pesticider och organiska restmaterial.
Det medföljande testkortet från AQUATIC NATURE visar när CARBO-AKTIF Basic ska bytas ut. Placera CARBO-AKTIF Basic i en FILTRA-BAG och skölj i ett par minuter med hett vatten.

0,6 L 1,2 L 2,5 L
AN CA 07 300 AN CA 07 302 AN CA 07 304

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

 

Ytterligare information

Carbo Aktif Basic

, ,