Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Bio-Ring Small Excel

BIO-RING EXCEL S är ett mekaniskt filter speciellt framställt för den biologiska nedbrytningsprocessen i öppna och stängda filtersystem.

 


← Category

BIO-RING EXCEL S är ett mekaniskt filter speciellt framställt för den biologiska nedbrytningsprocessen i öppna och stängda filtersystem.

Dess mikroporösa struktur med en ytstorlek av 1000 m2 per liter är den ideala arbetsytan för såväl aerobbakterie (kväveupptagare) som anaerobbakterie (kväveavvisare) genom vilken en optimal och snabb nedbrytning av organiska avfallsproduker (rester av växter och foder, urinämnen och exkrementer) kan äga rum.

0,6 L 1,2 L 2,5 L
AN BRS 07 540 AN BRS 07 542 AN BRS 07 544

 

Ytterligare information

Bio-Ring Small Excel

, ,