Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Bio-Chip

BIO CHIP är ett filtermedium som dramatiskt förbättrar den biologiska nedbrytningsprocessen i söt- och saltvatten.

BIO CHIP är ett filtermedium som dramatiskt förbättrar den biologiska nedbrytningsprocessen i söt- och saltvatten.

  •  Det kan användas i öppna och slutna filter: Strukturen möjliggör en maximal närvaro av bakterier och eliminerar risken för stockning.
  • biologiska nedbrytningsprocessen nedbrytningsprocess påverkas således positivt och kan fortlöpa under en lång tid.
  • Produkten kan hållas kvar hur länge som helst.
  • Förberedelsetiden för filtret påskyndas genom användandet av BIO BACTER M i saltvattensakvarium och BIO BACTER 2 IN 1 FORMULA i sötvattensakvarium.
  • Instruktioner för användning: Skölj med ljummet vatten under flera minuter före användning.
0,9 L 1,8 L
AN BC 07 520 AN BC 07 522

Ytterligare information

Bio- Chip

,