Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Zeolith Excel

Zeolith Excel är unik tack vare dess extra höga kapacitet att binda, och snabbt bryta ned, giftig ammoniak, fosfat samt andra avfallsprodukter.

 


← Category

RENAR VATTEN, HINDRAR ALGTILLVÄXT.

ZEOLITH EXCEL, importerad från Japan, är unik tack vare dess extra höga kapacitet att binda, och snabbt bryta ned, giftig ammoniak, fosfat samt andra avfallsprodukter.

  • Kapaciteten för katjonutbyte är 170 meq/100 gram och den specifika ytstorleken är 600 m2 per gram.
  • Genom dessa egenskaper besitter AQUATIC NATURE ZEOLITH EXCEL en maximal yta till vilken bakterier kan ansluta sig.
  • Utmärkt kapacitet för hindrande av algtillväxt.
  • Byt ut ZEOLITH EXCEL varannan månad.
  • Instruktioner för användning: Häll ZEOLITH EXCEL i för detta syfte bifogad FILTRA-BAG och skölj noggrant med ljummet vatten under flera minuter.
0,6 L 2,5 L
AN ZE 07 560 AN ZE 07 564

Ytterligare information

Zeolith Excel

,