Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Phosphat Stop

Phosphat Stop – Avlägsnar phosphat snabbt och effektivt i sötvatten akvarien.

Phosphat Stop – Avlägsnar phosphat snabbt och effektivt i sötvatten akvarien.

  • Reducerar algtillväxten.
  • Enkel användning.
  • Se instruktionerna.
  • Försiktighetsmått : Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Vid direkt kontakt med hud eller kläder, skölj omedelbart.
300 ml 600 ml
AN PS 07 580 AN PS 07 852

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING