Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Remin Cichlid

Remin Cichlid är ett remineraliseringssalt som framställts särskilt för diskus, apistogramma och andra dvärgcichlider.

Remin Cichlid är ett remineraliseringssalt som framställts särskilt för diskus, apistogramma och andra dvärgcichlider.

  • Den berikar osmotiskt vatten eller sötvatten från kranen.
  • Den består av mineraler, spårämnen, järn och mangan, vilka är oumbärliga för växter och bakterier.
  • Dessutom kompletteras produkten av en organisk substans som skyddar fiskarnas slem.
  • För skötsel av diskus eller deras yngel, rekommenderas en hårdhet av 3° och 5° dKH.
  • För reproduktion av diskus, ligger det optimala värdet mellan 0,2° och 1° dKH.
300 ml
AN RC 02 020

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING