Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

GH Plus

GH+ för sötvatten höjer den totala hårdheten (dGH) i ett sötvattensakvarium utan att påverka karbonathårdheten (dKH).

GH+ från AQUATIC NATURE för sötvatten höjer den totala hårdheten (dGH) i ett sötvattensakvarium utan att påverka karbonathårdheten (dKH).

  • GH-värdet bör ligga mellan 5 och 12 i ett sällskapsakvarium.
  • Mät GH-värdet och tillsätt en nödvändig kvantitet av GH + AQUATIC NATURE.
  • GH stabiliseras därmed på det önskade värdet .
1 L
AN GH 02 056

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING