Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Nitrate Stop

Nitrate Stop – Avlägsnar nitrat snabbt och effektivt i sötvatten akvarien.

Nitrate Stop – Avlägsnar nitrat snabbt och effektivt i sötvatten akvarien.

  • Reducerar algtillväxten.
  • Enkel användning.
  • Försiktighetsmått : Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Vid direkt kontakt med hud eller kläder, skölj omedelbart.
300 ml 600 ml
AN NS 07 570 AN NS 07 572

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING