Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Aqua-Vita

Aqua-Vita från Aquatic Nature är ett mycket koncentrerat vitaminkomplex för alla tropiska och marina fiskar.

Aqua-Vita från Aquatic Nature är ett mycket koncentrerat vitaminkomplex för alla tropiska och marina fiskar.

  • Ett liv utan vitaminer skulle för fisken, precis som för människor, vara ett problem.
  • Vitaminer fungerar som katalysatorer på metabolismen och är nödvändiga för tillväxten och reproduktionen.
  • Fiskens resistens mot extern påverkan beror på en välbalanserad tillförsel av vitaminer.
  • Detsamma gäller för färgernas intensitet.
  • Även om Aquatic Nature-fodren Excel och Basic innehåller bra med vitaminer, finns det situationer då det är viktigt att tillsätta vitaminer: exempelvis vid stress p ga transport, vid acklimatisering och anpassning av fisk i akvariet, eller efter att din fisk behandlats med medikament.
10 ml
AN AV 04 000

User Instructions

 

 

Ytterligare information

User Instructions

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Aqua-Vita from Aquatic Nature is a highly concentrated vitamin complex for all
tropical and marine fishes.

Vitamins act like a catalyst on the metabolism and are essential for growth and
reproduction, as well as intensity of colors.
The resistance of fish against external influences depends on a well-balanced
supply of vitamins.

Even with the appropriate vitamin supply in the Excel and Basic food of Aquatic
Nature, there are certain situations in which it is important to add vitamins: stress
due to transport, acclimating and conditioning of fish in the aquarium, or after a
treatment with medication.
USAGE
Aqua-Vita is especially appropriate for all frozen foods. Due to the oil consistency
of Aqua-Vita, it adheres on all frozen food and is not removed once in the water.
Before distributing the frozen food into the aquarium, rinse with tap water, thus
avoiding the addition of phosphates and nitrates.
Once the food is defrosted, add 1 drop of Aqua-Vita on a volume of 1 cm3
and
leave it for several seconds in order to penetrate into the food, then feed.

Aqua-Vita should be used 3 times a week.