Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Ferti-Stick
Waterplant First-Aid

Ferti-Stick ska placeras i närheten av växten på ett djup av 2.5 cm till 5 cm, intryckt i substratet så att en Ferti-Stick kan ge näring till en yta på ± 40 cm2 i ett akvarium med normal plantering.

← Category

Ferti-Stick Waterplant First-Aid : Ferti-Stick som ger en extra växtnäring och tillväxt för alla akvarieväxter. Ferti-Stick ska placeras i närheten av växten på ett djup av 2.5 cm till 5 cm, intryckt i substratet så att en Ferti-Stick kan ge näring till en yta på ± 40 cm2 i ett akvarium med normal plantering.

I akvarium med tät plantering eller i en anordning med snabbt växande plantor som Ambulia, Ludwigia, Nymophyla, Bacopa, Cabomba etc…, måste mängden fördubblas: 1 Ferti-Stick per 20 cm2. Med ensamma växter som vissa typer av Echinodorus och/eller Aponogetums, Nympheas, etc…, måste Ferti-Stick placeras i växtens omedelbara närhet.

Det rekommenderas att utföra denna behandling 1 till 2 x per år.

10 sticks
AN FS 03 301

Aquatic Nature
USER INSTRUCTIONS