Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Aqua-Plant 24 + Activator

Aqua-Plant 24 + ACTIVATOR Förutom ljus, koldioxid och kväve, kräver akvarieväxter även ett urval av spårämnen som saknas i kranvatten.

 

Förutom ljus, koldioxid och kväve, kräver akvarieväxter även ett urval av spårämnen som saknas i kranvatten.

Beroende på olika vattenväxters skilda tillväxttakt, snabb eller långsam, assimileras olika kvantiteter av spårämnen.
För att säkra en regelbunden och tillräcklig näringstillförsel för alla akvarieväxter ska Aqua-Plant 24 + activator tillsättas dagligen.
När Aqua-Plant 24 + activator används, aktiveras växters tillväxt och reproduktion och röda växter, framför allt röda växters färger, blir mer intensiva.

EGENSKAPER

· Rikt på kelaterat järn, enkel assimilation.
· Innehåller alla nödvändiga spårämnen.
· Gör att brist på spårämnen undviks.
· pH-neutral.
· Fosfat- och nitratfri.
· Stödjer den bakteriella populationen och därmed den biologiska balansen.
· För användning i söt- och saltvattensakvarium.
· Optimala resultat i kombination med Ferti-Stick
· för start av nytt akvarium eller vid varje vattenbyte, bäst i kombination med Plant Pro Fe7 eller Plant Pro N7

10 ml 50 ml
AN AP 03 541 AN AP 03 542

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

Aqua-Plant

,