Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Ferro Zoxa

Ferro Zoxa – Högkoncentrerad järnlösning för att komplettera akvarier som innehåller hermatypic organismer.

 

Ferro Zoxa – Högkoncentrerad järnlösning för att komplettera akvarier som innehåller hermatypic organismer.

Stimulerar deras fotosyntetiska funktion med zooxantheller hos koraller, musslor, makroalger och kalkalger.
Stödjer den aktiva bakteriella populationen

300 ml 500 ml 5 L
for 1500 L for 2500 L for 25.000 L
AN FZX 08 070 AN FZX 08 071 AN FZX 08 072

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

Ferro Zoxa

, ,