Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Coral Food

Coral Food är ett livsmedel av hög kvalitet ut-vecklad för SPS och LPS koraller liksom alla andra ryggradslösa djur.

Coral Food är ett livsmedel av hög kvalitet ut-vecklad för SPS och LPS koraller liksom alla andra ryggradslösa djur.

Att mata med Coral Food dagligen, kommer synas efter kort tid på djuren.

300 ml 500 ml
for 3000 L for 5000 L
AN CFX 08 015 AN CFX 08 016

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING

Ytterligare information

Coral Food

,