Aquatic Nature

 • Fresh Water
 • Marine Water
 • Pond

CO2 Visual Test

CO2 Visual Test är ett permanent test som visar CO2-nivån i akvariet.

CO2 Visual Test är ett permanent test som visar CO2-nivån i akvariet.

 • CO2 (koldioxid) är ett av de viktigaste ämnena för vattenväxter.
 • Planttillväxt stagnerar vid otillräcklig koldioxidnivå, samtidigt som för mycket CO2är skadligt för fiskar.
 • Reglering och användning av CO2blir därmed kontrollerbart.
 • 2 färgkort (stickers) medföljer.
 • Valet och användningen av korten beror på dKH-värdet.
 • Kort nr 1 används vid ett dKH mellan 2° och 7°.
 • Kort nr 2 ska användas vid ett dKH mellan 8° och 15°.
 • Testvätskan måste bytas vid varje vattenbyte, eller var 14:e dag för att garantera korrekta färgangivelser.
 • O-ringar bör då och då smörjas in med silikonfett.
AN CO2 02 700

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING