Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

KH Plus M

Med AQUATIC NATURE KH+ M kan karbonathårdheten lätt höjas.

Den önskvärda karbonathårdhetsnivån (KH) i saltvatten ligger mellan 8 och 12 dKH.

Med AQUATIC NATURE KH+ M kan karbonathårdheten lätt höjas.

För akvarium med ett lågt KH-värde, måste höjningen av KH ske steg-för-steg med en ökning av maximalt 2°dKH per dag.

 

300 ml 1 L
AN KP 08 083 AN KP 08 085

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING