Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Arbusto A

Deze prachtig gestructureerde achtergronden werden ontworpen door een profesionele designer, waarbij rekening gehouden werd met het creëren van een natuurlijke biotoop met schuilplaatsen. 

Arbusto : deze prachtig gestructureerde achtergronden werden ontworpen door een profesionele designer, waarbij rekening gehouden werd met het creëren van een natuurlijke biotoop met schuilplaatsen. 

  • Ze zijn een uitstekend werkvlak om creatief te zijn met water-planten. Deze kunnen bv met naaldjes eenvoudig vastgehecht worden.
  • De Arbusto’s zijn zodanig ontworpen dat ze in 2 posities in thet aquarium geplaatst kunnen worden.
  • Op de achterzijde bevinden zich horizontale en verticale groeven van ong. 2 cm. Door deze weg te snijden kan de Arbusto aangepast worden aan de afmetingen van uw aquarium.
  • De Arbusto moet aan de binnenkant van het aquarium vastgehecht worden met silicone.
  • De kleine gleuven aan de achterkant nemen het surplus van de silicone op, zodat de achterkant plat tegen het glas aandrukt.
  • Opgelet : L-nrs zijn grazers : met hun kleine tandjes kunnen ze de arbusto beschadigen ! Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid
80 x 50 cm 100 x 60 cm 120 x 60 cm
AN DC06 200 AN DC 06 201 AN DC 06 202