Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Glass Bubble Counter

De blazenteller dient als controle van de hoeveelheid CO2 die in het aquarium wordt vrijgegeven. 

De blazenteller dient als controle van de hoeveelheid CO2 die in het aquarium wordt vrijgegeven. 

De blazenteller wordt voor 2/3 gevuld met aquariumwater, om een optimale controle te kunnen uitvoeren.

De pijl op de blazenteller toont de richting aan van het toegediende CO2. Deze pijl staat telkens in de richting van de Ceramic Diffusor.

AN CO2 02 705