Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Pressure Indicator

Drukmeter van het toevoerwater. 

Met de Pressure Indicator kun je snel en precies de waterdruk vaststellen, belangerijk bij de productie van het osmosewater.

AN PI 01 110