Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Zeolith X-Pro

ZEOLITH X-PRO importerad från Japan, är unik tack vare dess extra höga kapacitet att binda, och snabbt bryta ned, giftig ammoniak, fosfat samt andra avfallsprodukter.

ZEOLITH X-PRO importerad från Japan, är unik tack vare dess extra höga kapacitet att binda, och snabbt bryta ned, giftig ammoniak, fosfat samt andra avfallsprodukter.

  • Kapaciteten för katjonutbyte är 170 meq/100 gram och den specifika ytstorleken är 600 m2 per gram.
  • Genom dessa egenskaper besitter AQUATiC NATURE ZEOLITH X-PRO en maximal yta till vilken bakterier kan ansluta sig.
  • Utmärkt kapacitet för hindrande av algtillväxt.
  • Byt ut ZEOLITH X-PRO varannan månad
1,2 L
AN ZE 07 562