Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Carbo Aktif
X-Pro

Carbo Aktif X-Pro är en speciell, med ett (utan frigörande av fosfor) evaporationsaktiverat neutralt pH-aktivt kol, utvalt för andvändning i sötvattensakvarium.

Carbo-Aktif Excel

 

← Category

Carbo Aktif X-Pro är en speciell, med ett (utan frigörande av fosfor) evaporationsaktiverat neutralt pH-aktivt kol, utvalt för andvändning i sötvattensakvarium.

  • Med dess yta av 1100 m2/gram, garanterar Carbo Aktif X-Pro en extremt snabb absorption av bekämpningsmedel och organiskt avfall.
  • Det bifogade testkortet från AQUATIC NATURE visar när Carbo Aktif X-Pro ska bytas ut.
  • Instruktioner för användning: Placera Carbo Aktif X-Pro i en Filtra-Bag, och skölj med varmt vatten under uppskattningsvis fem minuter.
  • Re-usable Filtra-Bag  Art Nr : FB 07 591.
1,2 L
AN CAE 07 308