Aquatic Nature

 • Fresh Water
 • Marine Water
 • Pond

CO2 Standard Kit Soft Black

Aquatic Nature utvecklade denna typ av CO2-system av olika anledningar.

Aquatic Nature utvecklade denna typ av CO2-system av olika anledningar.

För det första för akvarieväxters välmående och frodiga tillväxt, och därmed ett förhindrande av ackumulering av fosfat (PO4) och nitrat (NO3) i akvariet. För det andra för att förenkla användningen och ge en hög grad av exakthet.

Engångspatronerna valdes då dessa är helt återvinningsbara och är, vid korrekt användning, ofarliga för användaren. Hänsyn togs till den estetiska aspekten för att uppnå ett system med en funktionell design. Den perfekta justeringen gör att du kan sprida CO2 i alla akvarium från 20 L upp till 300 L, och med en mycket hög precision. CO2 Professional Kit kan helt automatiseras med en pH-controller på magnetventilen. Dessutom har Aquatic Nature utvecklat en adapter för flaskor som gör att du kan använda vanliga CO2-flaskor (beror på märket) av mer betydande storlek.

Content :

 • Flaskhållare
 • Engångsflaska, 80 g CO2
 • Tryckreducerare med manometer
 • Backventil med 2 sugkoppar
 • 1,5 m CO2-rör, Aquatic Nature
 • Keramisk spridare
 • CO2 Visual test
 • Bruksanvisning
CO2 Standard Kit Soft Black
AN CO2 02 751

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING