Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

EVO-Mat Combi

2 in 1 kombinerad mekanisk filtrering: aktivt kol och fin filtrering.

2 in 1 kombinerad mekanisk filtrering: aktivt kol och fin filtrering.

Absorberar organiska ämnen och ger klart och luktfritt vatten.

Passar alla typer av filter.

280 x 120 x 15 mm
AN AQ 02 112