Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Silicate Stop M

SILICATE STOP M – Avlägsnar silikat snabbt och effektivt i saltvatten akvarien.

SILICATE STOP M – Avlägsnar silikat snabbt och effektivt i saltvatten akvarien.

  • Reducerar algtillväxten.
  • Enkel användning.
  • Försiktighetsmått : Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Vid direkt kontakt med hud eller kläder, skölj omedelbart.
600 ml
AN SI 07 588

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING