Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Shrimp-Soil

Speciellt substrat som ger optimala förhållanden för att hålla och odla räkor, samt ger perfekt gödning till vattenväxter.

 

← Category

Speciellt substrat som ger optimala förhållanden för att hålla och odla räkor, samt ger perfekt gödning till vattenväxter.

Dess porösa struktur erbjuder ett perfekt fäste för rötter.
Näringsämnen frigörs långsamt under en lång tid.
Stimulerar micro-faunan i akvariet. Underlättar cirkulationen och stabiliserar pH-värdet.
Ger perfekta förhållanden för bottenfisk samt
fisk som lever naturligt i mjukt vatten. Befrämjar bakteriekulturen i akvariet

1.5 L
AN FSS 03 265

Aquatic Nature
USER INSTRUCTIONS