Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Koi-Vita

Koi-Vita är ett mycket koncentrerat vitaminkomplex för alla koi och dammfiskar.

Koi-Vita är ett mycket koncentrerat vitaminkomplex för alla koi och dammfiskar.

  • Vitaminer fungerar som en katalysator på metabolismen och är nödvändiga för tillväxt och reproduktion, liksom färgernas intensitet.
  • Fiskens resistens mot extern påverkan beror på en välbalanserad tillförsel av vitaminer.
  • Även om det finns lämplig mängd vitaminer i Bright-Color och Excel-Color från Aquatic Nature, är det viktigt att tillsätta vitaminer i vissa situationer: vid stress p g a transport, acklimatisering och anpassning av fisk i dammen, eller efter behandling med medikament.
50 ml
AN KV 05 000

Aquatic Nature
BRUKSANVISNING