Aquatic Nature

  • Fresh Water
  • Marine Water
  • Pond

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site www.aquatic-nature.com is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Aquatic Nature de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van

Aquatic Nature. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Aquatic Nature, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk wereldwijd beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Aquatic Nature.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Aquatic Nature besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Aquatic Nature kan echter niet de juistheid ( wegens het updaten van produkten ) garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. Aquatic Nature behoudt zich het recht aanpassingen en verbeteringen (updates) uit te voeren op reeds bestaande produkten. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden produkten en hun prijzen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Aquatic Nature kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Aquatic Nature kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.